1. Silvesterfeier der Radwanderfreunde bei "Jegenyés" am Vennweg in 2005

Organisator: Karl-August Kortmöller